اخبار و رویدادها

news photo

عملیات اصلاح هندسی جاده خلیج فارس(خیابان فرمانداری – کوی رسالت)

عملیات اصلاح هندسی جاده خلیج فارس(خیابان فرمانداری – کوی رسالت)

تاریخ نشر خبر: ۰۳ خرداد، ۱۳۹۷